Yenilenen sistemimizi sizlere en kısa sürede ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.

Ruh ve Doğa Ötesi Bilimleri Sözlüğü

Yazar : Cenk Tekin
Yayınevi : PARAGRAF YAYIN
İlk kez J.B. Rhine tarafından türetilen parapsikoloji terimi; paranormal olaylar üzerinde deneysel ve nicel çalışmalar yapılmasını ifade ediyordu. Günümüzde ise, çoğunlukla, normal ötesinin bütünüyle bilimsel ölçütlerde soruşturulmasını anlatan `ruhsal araştırmalar' kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. 'Ruhsal araştırmalar' ne demektir? Genellikle uzun süreli, objektif ve sübjektif dünyaların kapsam açısından birbiriyle asla çakışmayan yaygın duyumlarını içeren araştırmalardır. Sübjektif duyumlar akılla ilgilidir. Objektif olanlar ise dış dünyayı ilgilendirir.Parapsikoloji, sübjektif ile objektif olaylar arasında mevcut bu kesin ayrılığın yanlış olabileceği varsayımından hareket ederek, amaca yönelik olaylar üzerinde bir 'ders çalışma'dır. İnsanların yaşadığı deneyimler, bazen her iki olayın da aynı neden-sonuç ilişkisine dayandığını göstermiştir. Parapsikoloji, artık günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Hemen her yerde yaşamımıza müdahale etmekte ve onu renklendirmektedir. Onu gereği gibi anlayabilmenin ve uygulama alanına koyabilmenin ilk koşulu, bu konuda bilimsel olarak hazırlanmış yayınlara ulaşmaktır. Ancak, şimdiye kadar yayımlanan birtakım eserlerin tek konuya bağımlı kalması ve kapsamlarının sınırlı olması, özellikle uluslararası geçerlilikte bilim ve uygulama terimlerine yer vermemeleri nedeniyle ihtiyacı karşılayamamaları, bizi böyle bir çalışmayı hazırlamaya ve yayınlamaya sevk etmiştir.
Devamını Oku
Haftanın Hesabı (Editör Seçimi)

Yorum Yaz

Hiçbir ilan yok.
İlk ilanı ekle