Yenilenen sistemimizi sizlere en kısa sürede ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.

Rusça-Türkçe Türkçe-Rusça İnşaat ve Mimarlık Terimleri Sözlüğü

Yazar : Dr. Elena Napolnova Demiriz
Yayınevi : ALFA YAYINLARI
İnşaat, mimarlık ve projelendirme gibi alanlarda kullanılan profesyonel sözcükler konusundaki yaklaşık 25000 terimi kapsamaktadır. Bunların yanı sıra, inşaatla direkt ilişkisi olan diğer alanlardaki terimler de (örneğin, muhasebe ve ekonomi) yer al­maktadır.Bu baskı hem Sovyetler Birliği, hem de Sovyetler Birliği sonrası Rus sözlükçülüğünde benzer bir ilk sözlük denemesidir ve içinde yeralan te­rimlerin her şeyi kapsaması ve kullanımda ve çeviride kesinlikle tam ol­ma iddiasını taşımamaktadır.Bilindiği gibi son on yılda BDT ülkeleriyle Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin hızlı tempolarla geliştiği bilinmektedir ve inşaatçılığı ise hiç abartmadan bu işbirliğinin dayandığı yapı taşlarından biri olarak ifade etmek mümkündür. Günümüzde onlarca Türk firması BDT ülkeleri­nin pek çok şehrinde genel planda çok büyük inşaat işleri gerçekleştir­mektedir. Bu da teknik sözlüklerin hazırlanmasını olağanüstü aktüel kıl­maktadır.Dil bilgisiyle pratik çeviri işini bir araya getiren bu sözlüğün hazırlayıcı­sı, olanaklar ölçüsünde, bu alandaki mevcut boşluğu doldurmayı kendisi­ne hedef olarak belirlemiş ve birkaç yıl boyunca TSE belgeleri, ders ki­tapları ve özel yayınlar, inşaatla ilgili periyodik yayınlar, iki dilli teknik sözlükler (Türkçe, İngilizce, Almanca ve diğer diller),sergi katalogları ve diğer tematik materyaller gibi çok çeşitli kaynaklardan terimlerin toplan­ması işiyle uğraşmıştır.Sözlük hazırlama çalışmaları sırasında en büyük zorluğu Türk termi­noloji sisteminin değişken karakteri yaratmıştır. Günümüz Türkçe'sinde sürekli olarak söz üretme süreci yaşanmaktadır ki, bunun sonucunda bir dizi yeni terimler ortaya çıkmaktadır. Bu arada, yeni terimlerin birbirine paralel iki kaynağı olan yabancı dillerden (çoğunlukla batı dillerinden) alı­nan kelimeler ve Türkçe sözcükler temelinde türetilen yeni kelimeler bir­birleriyle sürekli çelişmekte ve sıkça, zorlukla ortaya çıkan bir terimin dil­den silinmesine ve yerini yenilerine bırakmasına neden olmaktadır.
Devamını Oku
Haftanın Hesabı (Editör Seçimi)

Yorum Yaz

Hiçbir ilan yok.
İlk ilanı ekle