Yenilenen sistemimizi sizlere en kısa sürede ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.

Tanıklarıyla Osmanlı Argosu Sözlüğü

Yazar : Filiz Bingölçe
Yayınevi : ALT ÜST YAYINLARI
Her devrin bir argosu; argonun da bir tarihi var.Osmanlı Argosu Sözlüğü’nde argo madde başlığı, osmanlıca yazılışı ve anlam açıklaması bir arada bulunuyor.Elinizde tuttuğunuz bu çalışma eşmeye deşmeye meraklı bir sözlükçünün “yaşadığımız bu topraklar üzerinde eski zamanlarda ne gibi argolar kullanılmış ki?” sorusunun peşinde geçirdiği yılların sonunda ortaya çıktı.Tanık eserler:Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lugati-t Türk,Evliya Çelebi, Seyahatname,Deli Birader, Kitab-ı Dâfi-ü’l-Gumûm,Sürûrî, Hezliyyat,Sabit, Derename ve Berbername,Enderunlu Fazıl, Zenanname, Defter-i Aşk,Çenginame, Hubanname,Galip Paşa, Mutayebat-ı Türkiye,A.Fikri, Lügat-ı Garîbe,Albertus Bobovius, Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları Topkapı Sarayı’nda Yaşam,Tabib Mustafa Ebu’l-Feyz,Tuhfetü’l-Müteehhilin ...
Devamını Oku
Haftanın Hesabı (Editör Seçimi)

Yorum Yaz

Hiçbir ilan yok.
İlk ilanı ekle