Yenilenen sistemimizi sizlere en kısa sürede ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.

Wörterbuch Padagogik Eğitim Sözlüğü / Almanca-Türkçe

Yazar : Prof. Dr. Ayten Genç
Yayınevi : HACETTEPE-TAŞ
Ülkemizde yabancı dil ve yabancı dil eğitiminin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Yabancı diller arasında Almanca'ya olan gereksinim ise, Almanca konuşulan ülkelerle yakın ekonomik ve insani ilişkilerimiz nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Bu gelişmeler ışığında üniversitelerimizde Alman Dili Eğitimi bölümlerinin de önemi artmaktadır. Bu bölümlerin öneminin artışına koşut olarak Alman dilinin öğretimiyle ilgili başvuru kaynağına gereksinim de gün geçtikçe daha belirgin bir hale gelmektedir.Elinizdeki sözlük, eğitim alanındaki bu gereksinimi karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Sözlük hazırlanırken lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve ilk-, orta öğretimde görevli Almanca öğretmenlerinin eğitimle ilgili Almanca metinleri anlama, çevirme, proje, ödev ve tez yazma aşamalarındaki gereksinimleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla, ilköğretimden üniversiteye kadar olan genel ve özel eğitim alanlarında kullanılan sözcük, kalıp ve terimleri kapsayan sözlük, beş yıllık bir zaman aralığında eğitimle ilgili kitap, dergi, araştırma, tez ve sözlükler taranarak hazırlanmış özgün bir çalışma niteliğindedir. Sözlük, genel öğretim, özel öğretim -yabancı dil- bilgisi ve öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, psikolojik danışma, rehberlik, eğitim yönetimi gibi eğitim alanlarındaki sözcük, kalıplaşmış sözcükler ve terimleri kapsamaktadır. Bu konularla ilgili 10.000'den fazla sözcüğü kapsayan sözlük iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Almanca sözcükler ve Türkçe karşılıkları, ikinci bölümde ise Türkçe sözcükler ve Almanca karşılıkları verilmiştir. Önemli eğitimcilerin, eğitim dergilerinin adlarının da verildiği bu sözlükte ayrıca Almanca metinlerde bile sıklıkla kullanılan yabancı bazı sözcüklerin (İngilizce, Fransızca) karşılıkları da verilmiştir. Özellikle birinci bölümde önemli kavram ve sözcüklerin sadece karşılıklarının verilmesiyle yetinilmemiş; konu ile ilgili olabildiğince kısa açıklamalara da yer verilmiş; sözcüklerin bire bir karşılıklarının bulunamadığı durumlarda ise sözcüklerin anlamları verilmeye çalışılmıştır. Bu içeriğiyle sözlük klasik sözlük kapsamı dışında, konusunda yarı ansiklopedik sözlük niteliğindedir.
Devamını Oku
Haftanın Hesabı (Editör Seçimi)

Yorum Yaz

Hiçbir ilan yok.
İlk ilanı ekle