Din Sosyolojisi

Yazar : Prof. Dr. Ünver Günay
Yayınevi : İNSAN YAYINLARI
Çağımızda, din ve toplum ilişkileri açısından ortaya çıkan evrenselboyuttaki büyük sarsıntıya paralel olarak, bütün dünyada, dinolaylarının bilimsel, özellikle de deneysel ve sosyolojikincelenmesine duyulan ilgide kayda değer bir artış gözlenmektedir.Ülkemizde de toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu çok hızlı ve köklütoplumsal değişikliklere paralel olarak geleneksel din anlayışları,dinî yaşantılar, tutum ve davranışlarda ciddi sorunlar kendinigöstermekte; bunların sağlıklı teşhis ve çözümlere kavuşturulmasıihtiyacı, bu konularda modern bilimsel yaklaşımlardan hareketlegerçekleştirilecek olan deneysel sosyolojik çözümlemeleri gereklikılmaktadır.Bu eser din sosyolojisinin meselelerini, ezbere dayalı, spekülatif veansiklopedik bilgi yığını şeklinde sunmak yerine, toplumun dinîyaşayış gerekçelerini deneysel ve dinamik bir bilimsel ve sosyolojikyaklaşımın perspektifinden hareketle ele almanın yöntem ve yollarınıgöstermeyi amaçlamakta ve uygulamalı örnek çalışmalara yerverilmektedir.
Devamını Oku
₺ 15,00
Hasar Durumu: Çok İyi
Yüz Yüze Teslim
Kargo + ₺ 4,00
Açıklama yok...