Hasar Durumu: İyi
Yüz Yüze Teslim
Kargo + ₺ 2,00

Üzerinde ismim yazılı

Aralarda bazı yerler fosforlu kalemle çizili

Yırtık sayfası veya hasarlı bir yeri bulunmamaktadır