Kanunname (2 Cilt Takım)

Yazar : Doç. Dr. Ahmet Nohutçu
Yayınevi : SAVAŞ YAYINLARI
Cilt 1: Anayasa HukukuCilt 2: İdare Hukuku - İdari Yargılama HukukuAnayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı kamu hukukunun asli ve temel üç alanıdır. Bu kitapta, günümüzün modern anayasal hukuk devletlerinde, siyasal ve toplumsal anlamda sorumluluk taşıyan ve duyarlılığı olan her bir bireyinvatandaşlık hukuku çerçevesinde bilmesi elzem olan kavram ve konular derli toplu ve sistematik bir bütünlük içinde özetlenerek anlatılmaktadır.Müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi kariyer mesleklerine gerek test gerekse klasik sınav bağlamında hazırlanan adaylar için temel bir referans ve başvuru kaynağı olarak hazırlanan kitap; kaymakamlık, adli ve idari hakimlik, raportörlük gibisınavlar için de tüm konuların tekrarı ve özeti mahiyetinde yararlı bir yardımcı kaynak olacaktır.Ayrıca, bahsi geçen hukuk dallarının ders olarak okutulduğu tüm fakültelerin müfredatına da uygun olan kitapta, her bölümün sonunda yer alan 600’ün üzerindeki test soruları ile adayların kendilerini sınamaları ve konuların sindirilmesi amaçlanmaktadır.Kitap, mevzuattaki tüm güncel gelişmelerin ve en son hukuki değişiklik ve gelişmelerin titizlikle takip edilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Bu çerçevede kitapta yer alan ve yararlanılan güncel mevzuattan bazıları şunlardır:- 12/11/2012 Tarih ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Kamuoyunda “Üçüncü Yargı Paketi” Olarak Adlandırılan 02.07.2012 Tarih ve 6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun- 21/06/2012 Tarih ve 6333 Sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu- 14/06/2012 Tarih ve 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu- 15/06/2012 Tarihli Anayasa Mahkemesinin Onbirinci Cumhurbaşkanının Görev Süresine İlişkin İptal Kararı- 19/01/2012 Tarih ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu- 2012 Tarihli 6287, 6296 ve 6307 Sayılı KanunlarKitap çalışılırken sırasıyla: önemli kutularının azami dikkatle üzerine notlar alınarak çalışılmasını, koyu harfle yazılan ve altı çizilen noktaların titizlikle okunmasını, bölüm sonlarındaki “Sınav Öncesinde Önemli Noktalar”a tekrar tekrar bakılmasını,bölümlerin sonunda yer alan testlerin, özellikle de son 12 yıldan beri yapılan tüm kariyer sınavlarının taranması suretiyle tarafımca derlenen toplam 7.000’in üzerinde soru içeren İdeal ve Primus İnter Pares isimli soru bankalarının tekrar tekrar çözülmesini adayların başarısı için çok elzem görüyor ve tavsiye ediyorum.
Devamını Oku
₺ 30,00
Hasar Durumu: Çok İyi
Yüz Yüze Teslim
Kargo
çok az kullanılmış  Kanunname 2 cilt 2015 6. baskı