Kültür Sosyolojisi & Kültür Sosylojisine ve Metodolojisine Giriş

Kültür Sosyolojisi & Kültür Sosylojisine ve Metodolojisine Giriş

Yazar : Anton C. Zijderveld
Yayınevi : AÇILIM KİTAP
Bu kitap, modern kültüre kültür sosyolojisi açısından yaklas¸an bir kılavuzdur. Kültür nedir ve nasıl ortaya çıkmaktadır? Modern kültür ve modernles¸me nedir? Bu sorular, sosyolojik bir çerçeve içinde ele alınacaktır. Bu sorular, s¸u an gelenekselles¸mis¸ olan “modern sosyoloji”de gündeme getirilemez. Bu nedenle bu kitap, alıs¸tıgˆımızdan farklı olarak bir sosyolojiye giris¸ kitabıdır. Kısacası, burada sunulan kültür sosyolojisi, politik olarak angaje olmus¸ ve dolayısıyla bu anlamda bir “eles¸tirel kuram” degˆildir. Öte taraftan bu çalıs¸ma tam tersine olagˆanüstü nitelikte eles¸tireldir; kültür sosyolojisi ve kültür eles¸tirisi yan yana durmaktadır.“Bir s¸ey kesin sayılır: Bu kitabı sosyoloji alanındaki meslektas¸larım için yazmadım. Geçmis¸te de böyle bir s¸eyi nadiren yapmıs¸ımdır. Çogˆunlukla, sosyal bilimlerde hala yollarını bulmaya çalıs¸an üniversite ve yüksek meslek egˆitimi yapan ögˆrencilere yöneldim. Bunun yanında, henüz sosyolojiye inancını kaybetmemis¸ insanların bu kitabı okumalarını umut ediyorum.”
Devamını Oku
₺ 10,00
Hasar Durumu: Çok İyi
Yüz Yüze Teslim
Kargo + ₺ 4,00
Açıklama yok...