Radikal Kötülük & Bir Felsefi Sorgulama

Yazar : Richard Bernstein
Yayınevi : VARLIK YAYINLARI
Kötülüğün görünürlüğü ile üstesinden gelmek için kullanılacak entelektüel kaynaklar arasında derin bir uçurum var. Ölüm kamplarına, terör saldırılarına ve korkunç insan ıstırabına ilişkin imgelerin akınına uğradık. Ancak radikal kötülükle ne kastettiğimizi ve onu nasıl açıklayacağımızı sorduğumuzda, doğru yanıtları bir türlü bulamıyoruz. Richard Bernstein bu kitapta kötülüğün ve insan sorumluluğunun anlamı hakkında ne öğrenebileceğimizi keşfetmeye çalışıyor. “Radikal kötülük” deyimini ortaya atmış olan Kant’ın yanı sıra, Hegel ve Schelling gibi felsefecilere de başvuruyor. Daha yakın tarihli kötülük araştırmalarını, örneğin Freud’un ve Nietzsche’nin kötülüğün ahlak psikolojisi üzerine düşüncelerini inceliyor. Son olarak da, Yahudi soykırımı sonrası üç düşünürün –Emmanuel Levinas’ın, Hans Jonas’ın ve Hannah Arendt’in– “Auschwitz’den sonra” kötülüğü ele alma biçimleri üzerinde duruyor. “Radikal Kötülük” özellikle felsefe, toplumsal-siyasal teori ve ilahiyat öğrencileriyle akademisyenleri için temel bir ders kitabı niteliğinde.
Devamını Oku
₺ 15,00
Hasar Durumu: Çok İyi
Yüz Yüze Teslim
Kargo
Kitap sıfır alındı ve hasarsızdır