Sosyal Psikoloji, Davranış Bilimi

Yazar : Doç.Dr. Mehmet Silah
Yayınevi : SEÇKİN YAYINCILIK
Öncelikle insan psikolojisi disiplinlerini, sonrasında insan ve insan ilişkilerine sosyokültürel bir bakışın geliştirildiği çalışmada, bireysel niteliklere; toplumsal, kültürel nitelikler ve değerler açısından yaklaşılarak bu boyutların olumlu işlerliğinin önemi vurgulanmıştır. Toplumsal niteliği olan bireyin, zorunlu olarak etkileşim içinde olduğu toplumsal ortamda gösterdiği olumlu ya da olumsuz etki/tepki davranışlarından yola çıkan kitap, bireylerin kişiliklerine göre geliştirdikleri davranış farklılıkları ve toplumsal etkiler çerçevesinde de değişebilen davranış biçimleri arasındaki ilişkileri okuyucuya sunmaktadır.Konu anlatımlarına ek olarak; son iki bölümde sunulan sosyometrik tekniklerin tanıtıldığı araştırma örneği ve son bölümde "Yönetici Kişiliğiyle Örgütsel Değerleri Arasındaki İlişkiler" konulu araştırma, çalışmayı zenginleştiren ve uygulamaya olanak tanıyan önemli bir unsurdur kitapta. On bölümden oluşan kitabın ana başlıkları altta sıralanmıştır.
Devamını Oku
₺ 12,00
Hasar Durumu: Çok İyi
Yüz Yüze Teslim
Kargo + ₺ 3,00
Açıklama yok...