Kullanım Politikası Sözleşmesi

Hunters Of Book Kullanım Politikası Sözleşmesi İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") Hunters Of Book  (“Sitesi”) tarafından sunulan hizmetlerin koşullarını düzenlemektedir.

İşbu sözleşme, sizinle, Hunters Of Book arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Sizin tarafınızdan gerekli üyelik bilgilerinin uygulamaya girilmesi ile üyelik kayıt işlemi biter. Hunters Of Book, internet üzerinden kitap satma ve/veya satın alma imkanı sunan mobil bir platform sağlamaktadır. Hunters Of Book, bu uygulamada listelenen kitap ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Hunters Of Book, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan kitap ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu kitap ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.


Hunters Of Book Servisleri Hunters Of Book tarafından verilen servisler kısaca;

1. Satıcılara kitaplarını satabilecekleri, alıcılara ise farklı kitapları satın alabilecekleri bir platform sağlar.

2. Alıcı, kitap siparişi verdikten sonra, satıcı ve alıcı arasında ödeme yöntemi geliştirmektedir.

3. Satıcı, alıcı ödeme yaptıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde kitabı alıcının adresine göndermekle ve Hunters Of Book’ya kargo detaylarını bildirmekle yükümlüdür. Hunters Of Book kitabın kargoya verildiğini aynı anda alıcıya uygulama ve email yoluyla bildirir. Kargo masrafları ilk gönderimde ve olası iade durumunda satıcıya aittir.

4. Alıcı 3 (üç) iş günü içerisinde kitabı istenilen niteliklere uygun ise, bedelinin satıcının banka hesabına transferi için onay verir. Satıcının kitabı kargoya verdiği tarihten itibaren, 3 (üç) iş günü içerisinde alıcı uygulama üzerinden herhangi bir geri bildirimde bulunmazsa kitap bedeli direk Hunters Of Book tarafından satıcının hesabına 4 hafta içerisinde transfer edilir.

7. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hunters Of Book'ın  Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Kullanım Şartları Hunters Of Book servislerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1. Uygulamanın genel görünümünü bozacak nitelikte düşük kalitede fotoğraf veya kitap tanımı ile kitap listelenmesi. Kitap ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, 2. Ek 1.de belirtilen yasaklı kitapların listelenmesi,

3. 18 yaşından küçük ve/veya reşit olmayan kullanıcılarin listeledikleri ürünler,

4. Kitapların teslim edilmemesi veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

5. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,6. Sahte kitapların satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri mülkiyet haklarının ihlali,

7. Uygulamanın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) herhangi bir fikri ve/veya mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması.

Satış Kuralları Satıcı olarak aşağıdaki koşulları kabul etmektesiniz:
1. Kitapları zamanında ve listelemenizde belirttiğiniz niteliklere uygun ve eksiksiz olarak teslim edeceğinizi,

2. Kitapları listelemeye ve satmaya yetkili olduğunuzu, kitapların mülkiyetinin size ait olduğunu,

3. Kitapların fatura ve garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin tüm vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

4. Bu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Hunters Of Book tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

5. Satıcı olarak, uygulama üzerinden yapılan işlemlerden bir üçüncü şahıs tedarikçiyi kullanmanız durumda, Hunters Of Book'ya karşı tedarikçinizin yaptığı işlemlerden dolayı birlikte sorumlu olduğunuzu,

6. Ek 1. ‘de yer alan Yasaklı kitap listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek kitap ve/veya hizmetleri satışa sunmayacağınızı.


Ücret Politikası Hunters Of Book kitabın satış fiyatı üzerinden belirlenmiş bir komisyonu kitap satışından keserek satıcının hesabına iletir. Hunters Of Book, ücretlendirme politikasını ve komisyonu değiştirme hakkına sahiptir. Satıcı net kazancını kitap listeleme ekranında görebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar üyelikten ayrılabilecektir.

Sözleşme Fesih Hunters Of Book, işbu sözleşmeyi ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Hunters Of Book'ın uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
Genel1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürünler veya gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Hunters Of Book'ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Hunters Of Book'ın sorumlu olmadığını ve Hunters Of Book'ın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Hunters Of Book ilgili içerikleri uygulamadan kaldırma ve bu içerikleri uygulamaya koyan kullanıcıların sisteme erişimlerini kısıtlama hakkına sahiptir. Hunters Of Book'ın söz konusu kitap ve/veya hizmetleri uygulamadan kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

2. işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler nedeniyle Hunters Of Book ve Hunters Of Book çalışanları ile kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları, Hunters Of Book'ın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde nakden ödemeyi kabul etmektesiniz. Hunters Of Book dilerse, bu bedelleri Hunters Of Book hesabında bulunan bakiyeden mahsup etme veya bloke etme hakkını sahiptir.

Hunters Of Book dilerse, bu bedelleri Hunters Of Book hesabında bulunan bakiyeden mahsup etme veya bloke etme hakkını sahiptir.3. Tarafınıza yapılacak tüm bildirimler, elektronik olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresine uygulamaya veya gerekli durumlarda fiziksel adresinize yapılacaktır.

4. Uygulamada yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Hunters Of Book uygulamasında yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

5. Alıcı ve Satıcı, Hunters Of Book'ın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle, Hunters Of Book'ın tüm içeriklere ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.
Ek.1 Yasaklı kitaplar:• Yasaklı yayınlar•    Erotik içerik kitaplar